קופות חולים

משקפי ראייה

בחינם!

* לילדים ונוער עד גיל 18
בשווי של עד 600 ש״ח

** משקפי ראיה
ועדשות מגע בהחזר
של עד

50%

*** הנחות ברכישת עדשות מגע ועדשות למשקפי ראיה בשווי של עד

83%

*עדשות עד מספר +- 6/2 – רק לחברי מכבי ״מגן זהב״ ו״מכבי שלי״

** עד סכום מצטבר של 1,004 ש״ח בכל 3 שנים לחברי מכבי שלי, מגיל 18 ומעלה. בכפוף לתקנון השב״ן

*** רק לחברי מגן זהב – על פי קריטריונים רפואיים ועד לתקרה, בהתאם לפרטי המרשם ולליקוי האופטי.

משקפי ראייה

בחינם!

* לילדים ונוער עד גיל 18
בשווי של עד 600 ש״ח

*עדשות עד מספר +- 6/2 – לחברי כללית ״פלטינום״